Типове акумулатори

80ahСтартерният тип дава по-голям ток, обикновено за стартиране на двигател. Те обикновено имат повече електроди и оттук по-голяма площ, която позволява отдаването на по-голям максимален ток . Стартерният акумулатор съдържа повече антимон, калций, кадмий. Наличието на такива елементи подобряват експлоатационните им качества. Напоследък се работи върху безантимонови акумулаторни батерии. Това са най-често срещаните акумулатори за леки коли. Много мразят дълбокия разряд. Не се и очаква да им се случва такъв. Способни са да издържат примерно 50-100 дълбоки цикъла. Те се намират на пазара на най-ниски цени.
Полутягови са стартерни акумулатори с повишена толерантност към дълбок разряд (тук под дълбок разряд се разбира използване на повече от 10% от капацитета на акумулатора, преди да го заредим отново). Т.е. продължително дърпане с лебедка. Очаква се да издържат повече цикли на дълбок разряд без намаляване на капацитета. Естествено, по-скъпи. Освен в джиповете, широко се използват във флота. Marine grade battery значи точно полутягов акумулатор. На български са полутягови заради междинните характеристики - приличат на стартерни (имат значителен стартов ток), едновременно с това приличат и на тяговите (за електрокарите, предназначени за дълбок, но не твърде бърз разряд всеки ден).
Тяговите батерии са предназначени за постоянно подаване на ток за дълъг период от време например в електрокар или друго транспортно средство, задвижвано от електрическа енергия. Те могат да се използват за временно съхраняване на енергията от вятърна турбина. Техните пластини са по-дебели за по-голям капацитет и позволяват повече цикли на разреждане/зареждане.