Паралелно и последователно свързване на акумулатори

88AhTruckBasic-BlockHDАко искате по-голям капацитет, отколкото можем да постигнем с достъпните акумулатори (или място за тях), акумулаторите могат да се свързват паралелно – (+) с (+), (-) с (-). Такъв комплект се държи като един акумулатор със сбора от амперчасовете. Просто е, ако се спазват следните правила:
* Не се свързват паралелно акумулатори с различна технология (обслужеаеми, необслужеаеми, гелови, AGM).
* Не се свързват паралелно стартерни и полутягови акумулатори.
* Паралелно се свързват само нови акумулатори.
* Кабелът между двата акумулатора да е поне толкова дебел, колкото от акумулаторите към останалата мрежа.
* Силно препоръчително е акумулаторите да са от една марка, модел, капацитет и по възможност с близки серийни номера.
Ако искате двойно по-високо напрежение (24 волта вместо 12) се използва последователно свързване – (+) на единия с (-) на другия, а свободните два края – към ел. мрежа на машината. Такъв комплект се държи като акумулатор със същия капацитет като съставните, но с двойно напрежение. И тук има правила, за да се получи както трябва:
* Не се свързват последователно акумулатори с различна технология (обслужеаеми, необслужеаеми, гелови, AGM).
* Не се свързват последователно стартерни и полутягови акумулатори.
* Не се свързват последователно акумулатори с различен капацитет, марка, модел.
* Последователно се свързват само нови акумулатори.
* Кабелът между двата акумулатора да е толкова дебел, колкото от акумулаторите към останалата мрежа.
* НИЩО не се свързва към средната точка между двата акумулатора. Ако ви трябва половината напрежение, вземете си преобразувател!
* СИЛНО препоръчително е да се вземат два акумулатора с близки серийни номера, пристигнали при дистрибутора в един контейнер.