Грижи за генератора и акумулатора

VEBER-60Почне ли да свири ремъкът, това е абсолютно сигурен признак, че генераторът е заседнал в неблагоприяетен режим с най-малко охлаждане и най-много ток. Защо ремъкът свири? Излишъкът от обороти на двигателя в този момент пък рони ремъка. В такъв момент алтернаторът трябва или да се разтовари, или да се натегне ремъкът, иначе ще изгори. В колите това рядко се случва, защото се работи с променливи обороти и свиренето не е постоянно. За джип, обаче,е сигурна рецепта за оставане без ток. Добре е генераторът да се пази чист от кал и масло. Маслото е смърт за четките му, а калта му пречи да се охлажда, а в някои режими той грее по-силно. Другото важно нещо е от време на време да се проверява напрежението на генератора. Числата са по-горе, ако не са верни трябва да се оправят. Акумулаторите с течен електролит трябва да се наглеждат за ниво на електролита, за предпочитане по-често от веднъж на 6 месеца. Когато нивото е ниско, се долива само дейонизирана вода. Бързото спадане на нивото на електролита (доливане всеки 3 месеца или по-често) е признак, че нещо не е наред – или напрежението е високо, или акумулаторът скоро ще се. Акумулатор, на който електролитът е спаднал до нивото на електродите или по-надолу, дори само в една клетка, може да се бракува. Или поне да се пренесе на машина, която се употребява в града – ако създаде проблем, да се избегне авария на място, далече от възможна помощ. Откачане на акумулатор от работещ двигател – за повечето автомобили никога не се прави. Акумулаторът няма да пострада, но другото електрическо по автомобила остава на късмет. Ако смятате да го правите трябва да подготвите ел. инсталацията за това. Съхраняване на изтощен акумулатор не препоручително.Зимно време, той като нищо ще замръзне, след което е брак, даже и да не му се пукне корпусът.На топло, нещата не са много по-добри – протича „сулфатация" – уедряване на дребните кристали оловен сулфат по електродите.Акумулатор, оставен 1-2 месеца изтощен, после работи на 5-10% капацитет, ако проработи.Зареден (и относително свеж, неизносен) акумулатор може да се съхранява около половин година. По-разумно от ваша страна ще е да го дадете на някой, който има нужда, да го употребява в този период.