Видове акумулатори

BAREN-110ОБСЛУЖВАЕМИ - най-евтини. Тези батерии имат течен електролит, капачки, които лесно се вадят и вървят със задължението да се наглеждат за ниво на електролита. Имат относително бърза загуба на вода при интензивна употреба на автомобила и относително бърз саморазряд (около 15-30% за месец, като са нови. ). Забележимо отделят взривоопасни газове даже и както си седят, затова съхраняването им в затворени помещения не е мъдро. Единственото им предимство е, че ако изгубят вода от презаряд, тя може да им се долее. Изискването водата да е чиста не е майтап - ползва се дестилирана вода, само в пластмасови или стъклени съдове, промити предварително с дестилирана вода. Като им се долее веднъж вода от чешмата, саморазрядът става около 30% на ден. Контактът на водата или електролита с желязо води същия ефект като от чешмяната вода.
МАЛКООБСЛУЖВАЕМИ - по-скъпи с около 10%. Тези имат сгъстен електролит (течен, но с по-голям вискозитет), капачките пак лесно се отварят, но производителите са се постарали да сведат загубата на вода до степен да е достатъчна една проверка на 6 месеца. Саморазрядът е по-малък - примерно 5-7% месечно. След първото доливане на вода трябва да се смятат за обслужваеми (виж по-горе) и да се проверяват по-често.
НЕОБСЛУЖВАЕМИ - още 10% по-скъпи. Също като малкообслужваемите, но със самочувствието, че не им е нужна проверка на нивото през целият гаранционен срок. Затова са със залепени капачки и нямат индикатори за ниво. Някои марки имат "оченце", което показва с цвета си степента на зареждане и износване. Саморазрядът е пренебрежим - примерно 1% месечно. Доливането на вода е невъзможно без счупване или отлепяне на капака, за повечето модели, затова старателно трябва да се пазят от презаряд. Не бива да се зареждат с устройства без ограничител на напрежението.