Важни неща при зареждане на акумулатор

95* не зареждайте акумулатор с токоизправител, ако можете да го заредите в изправен автомобил. Т.е. ако все още е способен да стартира двигателя.
* добре е да се провери нивото на електролита спрямо марките за минимум и максимум. Ако нивото е по-ниско, се долива дейонизирана вода. Не се долива електролит, киселина или вода от чешмата. Не се зарежда акумулатор, на който електродите са оголени поради ниско ниво на електролита. Не се използва метална фуния. Ако се използва пластмасова, тя трябва да се изплакне с дейонизирана вода преди употреба. Чистотата на електролита е много важно нещо!
* задължително отворен прозорец
* акумулаторът не бива да достига температури над 50 градуса (неприятно топъл на пипане). Ако ги достигне, зареждането трябва да се прекрати и да се изчака спадането на температурата. После може да се продължи с намален ток.
* „кипване" – интензивно отделяне на мехурчета газ в електролита обозначава край на зарядния процес. Оттук нататък акумулаторът само губи вода. Този процес може да се наблюдава само при обслужваемите акумулатори.
* по повод горното, необслужваеми и гелови акумулатори се зареждат само с устройство за автоматично прекъсване в края на зареждането (ограничител на напрежение). При тях презареждане не бива да се допуска, защото бързо ги поврежда.