Зареждане и разреждане на акумулатора

superbergПри натоварване или при стоене с времето акумулаторът се разрежда вследствие на електрохимичната реакция, при което се изразходват оловото и оловният диоксид и се получава оловен сулфат (т.нар. сулфатиране). Образуваният оловен сулфат е под формата на фини бели кристали с много голяма повърхност. При дълго стоене в разредено състояние или при много дълбоко разреждане кристалите се срастват и се образуват по-едри кристали с много по-малка повърхност. В този случай акумулаторът губи голяма част от капацитета си защото само една част от едрите кристали може да се превърне обратно в олово/оловен диоксид. Поради намалената повърхност се редуцира значително и максималният ток който може да се отдаде при стартиране на автомобила. За да не се допусне това неизползваните акумулатори трябва да се зареждат периодично със зарядно устройство. При нормална работа на алтернатора (генератора) в автомобила зарядът загубен при стартирането на двигателя се

Видове акумулатори

BAREN-110ОБСЛУЖВАЕМИ - най-евтини. Тези батерии имат течен електролит, капачки, които лесно се вадят и вървят със задължението да се наглеждат за ниво на електролита. Имат относително бърза загуба на вода при интензивна употреба на автомобила и относително бърз саморазряд (около 15-30% за месец, като са нови. ). Забележимо отделят взривоопасни газове даже и както си седят, затова съхраняването им в затворени помещения не е мъдро. Единственото им предимство е, че ако изгубят вода от презаряд, тя може да им се долее. Изискването водата да е чиста не е майтап - ползва се дестилирана вода, само в пластмасови или стъклени съдове, промити предварително с дестилирана вода. Като им се долее веднъж вода от чешмата, саморазрядът става около 30% на ден. Контактът на водата или електролита с желязо води същия ефект като от чешмяната вода.
МАЛКООБСЛУЖВАЕМИ - по-скъпи с около 10%. Тези имат сгъстен електролит (течен, но с по-голям вискозитет), капачките

Съхранение на акумулатора извън активния сезон

95AhPremiumLineПри възможност свалете акумулатора от превозното средство. Почистете него и полюсите с разтвор от сода за хляб и вода, ако имате опасения, че е изтекъл електролит. Внимавайте само да не попадне нещо вътре в акумулатора. Със същия разтвор можете да третирате и леглото му в превозното средство за неутрализиране на евентуално попаднал електролит. Изплакнете с чиста вода и подсушете грижливо. След почистването на акумулатора, го разгледайте обстойно за каквито и да е белези от повреди или необичайни износвания, настъпили при режима му на работа. Ако нещо в състоянието му ви безпокои, потърсете съвет от техник или акумулаторен специалист. При стандартните акумулатори, където сте сигурни, че след отваряне няма опасност от повреда, проверете нивата на електролита. Той трябва да започва от линията на минимума, обозначена отстрани на акумулатора и да достига до линията на максимума или малко под нея. Общо взето електролитът трябва да покрива с около 15мм. клетките. Извършете